Futbol Haberler – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Ünitesi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana …

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
02 Kasım 2022 - 22:36

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Öbür Çıkar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Özkaynak Prosedürü ile Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.420.843 623.889.705 64.934 210.012 185.090.739 752.834.547 752.834.547
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Devir Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 905.074.078 2.448.893.479 0 0 54.409.491 235.803.153 185.090.739 3.834.532.866 3.834.532.866
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Transferler
17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.486.738 2.296.606.241 827.673.100 3.253.766.079 3.253.766.079
Kar Payları
-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404
Devir Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 972.270.580 6.567.490.397 0 0 71.434.906 321.761.749 827.673.100 8.765.892.658 8.765.892.658

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
581.860.937 78.653.588
Periyot Karı (Zararı)
827.673.100 185.090.739
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.281.797 -102.820.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-611.246 111.538
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-818.422 496.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
451.945.212 55.985.545
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-699.353.750 -175.548.677
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-699.353.750 -175.548.677
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12 10.556.409 16.134.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.530.366 -3.616.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 34
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 34
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-2.989.677 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.796 58.126
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.339 34.558
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.543 23.568
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.854 -732.742
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.310 -734.052
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.544 1.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.507.631 -2.941.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
581.860.937 78.653.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.651.713 -559.684.930
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -580.069.000
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 28.519.846
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

Ödenen Faiz
-6.088.931 -5.371.198
Alınan Faiz
6.907.353 4.875.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.470.135 -7.639.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.627.955 -84.321.737
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-23.967.551 -9.284.585
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-23.967.551 -9.284.585
Ödenen Temettüler
-171.660.404 -75.037.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.581.269 -565.353.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.454.713 106.097.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.035.982 -459.255.948
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.350.995 518.236.620
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
481.386.977 58.980.672

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 481.386.977 78.350.995
Türev Araçlar
5.001.382 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.989.677 0
Başka Dönen Varlıklar
7 20.829.145 16.211.941
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
20.829.145 16.211.941
ORTA TOPLAM
510.207.181 94.562.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
510.207.181 94.562.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.420.816.635 2.301.716.147
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar
6 5.169.434.567 3.534.538.092
Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Başka Duran Varlıklar
6.926 116.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.590.258.128 5.836.370.738
TOPLAM VARLIKLAR
9.100.465.309 5.930.933.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.525.611 31.493.162
Ticari Borçlar
175.805 121.009
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
4 106.577 32.238
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.228 88.771
Öteki Borçlar
1.605.073 1.692.927
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
1.280.440 1.297.750
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
324.633 395.177
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
12 5.461.861 3.807.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.186 407.380
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
74.186 407.380
ORTA TOPLAM
14.842.536 37.521.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.842.536 37.521.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
178.483 456.535
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
178.483 456.535
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 319.551.632 209.168.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.730.115 209.624.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.572.651 247.146.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
8.765.892.658 5.683.786.983
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-23.538.074 -23.538.074
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
972.270.580 842.783.842
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
972.270.580 842.783.842
Başka Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
972.270.580 842.783.842
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.567.490.397 4.270.884.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.567.490.397 4.270.884.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.434.906 54.409.491
Yasal Yedekler
71.434.906 54.409.491
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
321.761.749 235.803.153
Net Periyot Karı yahut Zararı
827.673.100 274.644.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.765.892.658 5.683.786.983
TOPLAM KAYNAKLAR
9.100.465.309 5.930.933.674

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
10 167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
BRÜT KAR (ZARAR)
167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
Genel İdare Giderleri
-31.464.310 -18.349.368 -7.682.074 -4.167.376
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
473.641 896.978 -10.926 38.427
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
-50.200 -24.823 -28.160 -3.059
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
136.291.395 26.033.062 3.126.167 -2.920.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.673.295 5.014.718 4.505.329 297.857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.088.931 -5.371.198 -1.881.430 -1.551.618
Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 699.353.750 175.548.677 324.853.550 101.809.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
838.229.509 201.225.259 330.603.616 97.635.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
838.229.509 201.225.259 330.603.616 97.635.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.556.409 -16.134.520 -550.298 410.158
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
12 -16.400.865 -13.747.200 -5.023.601 934.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 5.844.456 -2.387.320 4.473.303 -524.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
PERİYOT KARI (ZARARI)
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına kar 0,29428400 0,06581000 0,11735200 0,03486100
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
136.301.829 -59.390.361 105.537.081 -10.298.805
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
136.301.829 -59.390.361 105.537.081 -10.298.805
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
2.289.791.150 627.134.169 757.797.425 55.645.545
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
0 81.168 0 -24.058
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Paylar
1.509.195.336 205.381.608 505.852.251 35.885.589
Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Çıkarları (Kayıpları)
1.509.195.336 205.119.093 505.852.251 35.885.589
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Başka Çıkarlar (Kayıplar)
0 262.515 0 0
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
787.410.905 418.770.612 257.222.028 19.264.263
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-6.815.091 2.900.781 -5.276.854 519.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -6.815.091 2.900.781 -5.276.854 519.751
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.426.092.979 567.743.808 863.334.506 45.346.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.253.766.079 752.834.547 1.193.387.824 143.392.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
3.253.766.079 752.834.547 1.193.387.824 143.392.585

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075756

BIST

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2022 - FUTBOL HABERLER